Agro Campus Brabant

07-12-2022

Agro Campus Brabant opgericht door kartrekkers uit alle agrarische sectoren

Agro Campus Brabant: leer en recreëer bij de boer


Er is een sterk groeiende behoefte aan de kennis waar ons voedsel vandaan komt en hoe dat geproduceerd wordt. Niet alleen van de burger en consument, maar ook van het (groene) onderwijs. De kennis van de boer en tuinder staat daarbij centraal. Die kennis is schaars. Die kennis is waardevol. Elke groep bezoekers die kennis wil nemen waar ons voedsel vandaan komt is welkom. Het Agro Campus-netwerk van boeren voorziet in die behoefte!

30 Locaties in Brabant
Het streven is om in 2023 een netwerk van 10 tot 30 Agro Campus-locaties in Noord-Brabant te hebben. Dit zijn bestaande, operationele boerderijen van varkenshouderij tot fruitteelt, die zijn ingericht als een agrarisch kenniscentrum met beleving.

Zakelijke groepen
Doelgroep zijn groepen zakelijke bezoekers en studenten van groen onderwijs. Ze krijgen op een transparante manier inzicht in de vraag waar ons voedsel vandaan komt met de beleving van de boerderij. Elke locatie is erop ingericht om op een educatieve manier groepen zakelijke bezoekers te ontvangen. De bedrijven hebben professionele faciliteiten voor het bezichtigen van het bedrijf, het ontvangen van groepen, hosten van vergaderzalen, geven van rondleidingen, organiseren van teamuitjes, begeleiden van educatiegroepen en overnachten op de boerderij.

De website van Agro Campus is 1 januari 2023 online gegaan! 
Agro Campus Brabant

Meer nieuwtjes

© 2022 Van der Avoird Trayplant