Research & Development

Nieuwe technieken worden doorlopend geoptimaliseerd.

Dit is R&D

Samen op zoek naar antwoorden

Onze afdeling R&D zoekt iedere dag naar innovaties. Vinden we een nieuwe aanpak, dan houden wij altijd de belangen van onze medewerkers, klanten en die van het milieu in het achterhoofd. Wij geloven er dan ook in dat deze waardes elkaar alleen maar versterken.

Onderzoek

Bij Van der Avoird Trayplant staat de tijd nooit stil. We blijven zoeken naar antwoorden op vragen die we ons continu stellen. 

Demokas

Ons nieuwe paradeplaatje bij Van der Avoird Traypant: een demokas waar we een concept ontwikkelen, waarin jaarrond fruit geproduceerd kan worden.

Demotunnel

Bestaande en nieuwe rassen, samen in dezelfde demotunnel. Dit maakt het mogelijk om een goed vergelijk te maken en uiteindelijk het juiste strategische advies te geven aan klant en raseigenaar.

Proeven

Op de juiste wijze proeven analyseren en begrijpen wat er gebeurt, dat is waar we dagelijks mee bezig zijn. 

Database aan kennis

Jarenlang speurwerk is de basis

Het R&D-team is dagelijks op zoek naar de antwoorden achter de vraag. Samen zorgen zij ervoor dat wij de beste planten kunnen blijven leveren en uiteindelijk ook tot mooie innovaties komen. 

Verkregen data uit het verleden en de toekomst wordt gekoppeld tot nieuwe innovaties.

Europees Interreg Project 

In dit PlantGoed project wordt gestreefd naar een efficiënte jaarrondteelt van zachtfruit via systeeminnovatie in de opkweek en plantgoed op maat. We willen in het grensregiogebied de tuinbouw-deelsector ‘aardbei en framboos’ toekomstbestendig maken door het ontwikkelen en inzetten van diverse innovaties bij de opkweek van plantgoed.

Daarbij zullen we een vlakkere, verminderde en meer efficiënte benutting van arbeid, grondstoffen en energie verwezenlijken.
Meer informatie vindt u hier.


PlantGoed logobanner lang (1)

© 2022 Van der Avoird Trayplant