Innovatie
Innovatie

Samenwerken aan de beste planten,
dat doen we bij Trayplant!

Klaar voor de toekomst

De planten in de tray

Onze innovatie begon al in 2002. Deze eerste innoverende techniek luidde het bestaan van Trayplant in. We vermeerderden frambozenplanten in een tray. Een ongeziene stap die veel branchegenoten dankbaar volgden. Dat vinden we overigens helemaal niet erg, want als de branche er beter door wordt, dan wordt uiteindelijk iedereen er beter van.
A rising tide lifts all boats.

Die drang naar innovatie voelen we nog elke dag. De maatschappij kent een groeiende voedselbehoefte. Wij geloven dat het mogelijk is om te voorzien in deze behoefte – niet ten koste van de natuur, maar juist met een positieve impact erop. Mensen, wereld en rendement zijn bij ons geen afzonderlijke ingrediënten, maar de basisonderdelen van ons succes.

Innovatie

Lagenteelt

De innovatie gaat door tot op de dag van vandaag. In maart 2022 namen wij een grootschalig, geautomatiseerd systeem in gebruik. Met achthonderd beweegbare zogeheten teelttafels, die in een eindeloze keten van rails langzaam onder energiezuinige LED-lampen doorschuiven. Volledig bestuurd door computers, die dankzij talloze metingen de optimale leef- en groeiomstandigheden van onze planten kunnen coördineren. Op een relatief kleine oppervlakte weten wij zo een zeer groot rendement te behalen.  

In een relatief kleine oppervlakte kan Traylant veel
planten maken.

© 2022 Van der Avoird Trayplant