Duurzaam

Vraagt ​​u zich af hoe dit in de praktijk voor ons werkt? Schrijf je dan in voor een van onze educatieve rondleiding.

Onze wereld

Meer planten, minder impact

De wijze waarop wij de voedsel- en energievoorziening inrichten heeft grote positieve impact op een leefbare wereld. Zeker met de groeiende wereldbevolking is een verantwoorde productie cruciaal. Het gaat enerzijds om de beschikbaarheid van voldoende verantwoorde planten en anderzijds om de impact die het produceren heeft op de natuur. Kortom, wij maken meer planten beschikbaar met minder impact.

Duurzaam

Wij werken aan het voedsel van morgen, maar houden de toekomst van onze planeet goed in de gaten. 

We zetten graag duurzame stappen met ons boerenverstand.
Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de economische mogelijkheden, maar dat we ons altijd de vraag stellen ‘is het werkelijk duurzaam en draagt het bij aan het geheel op de lange termijn’? Balans in mensen, wereld en rendement is hierbij voor ons onmisbaar. 

Mensen

Een goed werkklimaat

  • Stimulerende omgeving voor ondernemerschap en innovatie
  • Prettige werkcultuur

  • Ontwikkelingsmogelijkheden
  • Benutten van kwaliteiten
  • Teamuitjes
  • Voor iedereen is er plek bij Trayplant, ook voor mensen met een participatiebaan (bij een arbeidsbeperking)

© 2022 Van der Avoird Trayplant