Minister Adema bezoekt Van der Avoird Trayplant

6-11-2023

Minister Adema bezoekt Van der Avoird Trayplant 6nov23 (5)

Op maandag 6 november jl. werden wij vereerd met een bezoek van demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De minister kreeg uitleg bij het innovatieve vierlagenteeltsysteem waarbij één hectare frambozenplanten dezelfde opbrengst heeft als een vollegrondsteelt van 240 hectare. De minister bleek onder de indruk: “De glastuinbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van watergebruik, klimaat en bescherming van het milieu. Van der Avoird Trayplant laat zien dat het met de huidige techniek mogelijk is om vrijwel volledig duurzaam te telen, waarde voor de samenleving toe te voegen én daardoor een verdienmodel voor de toekomst te creëren.”

 

Ook ging de minister in gesprek met Peter en eerdere winnaars en genomineerden van de Tuinbouw Ondernemersprijs over van der Avoirds initiatief 'Goed Boeren geeft Energie aan Natuur en Maatschappij'. Peter: “In Nederland komen heel veel agrarische bedrijven klem te zitten tussen de uitbereiding van steden/ industrie en de natuur. Binnen dit project wordt er gekeken of het agrarische bedrijf invulling kan geven aan verschillende componenten die we in de omgevingswet aan de orde stellen.” Energieleverancier, waterberging, biodiversiteit, groene ruimte en zelfs educatie (op agrarisch gebied), zijn sectoren waar volgens Peter veel geld in omgaat, vaak meer als het agrarisch product zelf. “Lokaal kan gekeken worden welke inpassing en welke uitdaging het beste ligt. Het agrarisch te telen product wordt dan niet meer de corebusiness voor het bedrijf. Gelukkig zijn er nog genoeg gebieden waar we wel agrarisch kunnen ondernemen, echter juist de ‘postzegels’ waar dat niet meer kan, komen steeds meer voor.” Peter raadt aan om hier te kijken of we als sector ook op een andere manier kunnen ondernemen.

 

Meer nieuwtjes

© 2022 Van der Avoird Trayplant