Jaarlijkse doorlichting helpt Van der Avoird CO2 te besparen

11-05-2022

CO2

CO2 besparen

holen – Wie de parkeerplaats bij Van der Avoird Trayplant in het Brabantse Bavel oprijdt, ziet meteen al flink wat groen staan. Ziet er lekker fris uit, kun je denken – maar voor de producent van aardbeien- en frambozenstekplanten is het meer dan dat. “Het is belangrijk dat het hier een fijne plek is om te werken maar het groen vormt ook een bufferzone, voor de wateropvang,” vertelt Peter van Hulten. “En de hovenier is een oud-medewerker die hier in de buurt voor zichzelf begonnen is.”  Het is een voorbeeld van hoe er binnen het bedrijf over alles na wordt gedacht en continu gekeken wordt waar verbetering en verduurzaming mogelijk is: ook de omgeving een belangrijke factor die hierin meegenomen wordt. Ook bij de renovatie en uitbreiding van de oorspronkelijke locatie van het bedrijf, staat dit centraal.

Duurzaamheid 
“We vinden duurzaamheid belangrijk,” is een zin die veel ondernemers zich ongetwijfeld wel eens hebben laten ontglippen. Voor het team van Van der Avoird Trayplant is het meer dan alleen een zin. Vijftien jaar geleden besloot eigenaar Peter van der Avoird niet alleen te praten over en te streven naar duurzaamheid, maar hier concreet mee aan de slag te gaan. Elk jaar wordt gemeten wat de impact van het bedrijf is op het milieu. Met de top 10 die daaruit komt, is het bedrijf aan de slag gegaan. “De grootste stappen als eerste,” vertelt Peter van Hulten, mede verantwoordelijk voor de verkoop en de verduurzaming van het bedrijf. “Dat was de WKO-installatie, waardoor we nu niet meer afhankelijk zijn van gas. In de zomer slaan we warmte op en in de winter gebruiken we dat weer.”

Ook de waterkringloop is allang gesloten en dankzij een biofilter met bio-organismes en het minimale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt er niet meer geloosd.  “Het zijn zaken die in de toekomst verplicht zullen worden, maar die we nu willen. Het is onze bedrijfsfilosofie om aan te pakken wat je kunt,” vertelt Peter, die uitlegt dat dit niet altijd makkelijk is. “De verwarmings- en waterinstallatie zijn grote projecten, maar we voeren het breder door. Zonnepanelen installeren en dieselauto’s vervangen door elektrische lijken verder voor de hand liggende keuzes, maar daarbij vraag je je dan toch weer af hoe de productie van die middelen gaat bijdragen aan de totale score. Hetzelfde voor het scheiden van plastic afval. Dat doen we op deze locatie niet, omdat de afvalstromen niet gescheiden verwerkt kunnen worden. Wat je doet moet uiteindelijk praktisch zijn en uitkunnen. Je zoekt de balans."

Diverse verduurzaming
Doordat het hele bedrijf wordt doorgelicht, zijn de genomen verduurzamingsstappen divers. “De wortelblokken die we gebruiken om de moederplanten af te snijden, worden bij een nabijgelegen boomkwekerij uitgereden en de verrijkte grond met een hoger gehalte organische stof, resulteert daar in een betere groei. Het veen was al circulair gemaakt en zo kunnen we de kringloop weer verder sluiten.” Lekker voordelig ook, als je zo van je afval afkomt? Dat valt wel mee, lacht Peter: er wordt ook voor deze verwerking een normaal tarief betaald. “Voor ons is het belangrijk dat we dit kunnen blijven doen. De inspanningen gaan niet om het behalen van de laagste kostprijs.” Hij verduidelijkt dat competitief zijn voor Van der Avoird meer is dan de laagste kostprijs aanbieden. “We zijn ervan overtuigd dat we duurzaamheid ook kunnen vertalen in euro’s en dat onze klanten die meerwaarde ook zien. Hoe bijzonder is het als je een plant kunt kopen die zelf niet alleen CO2 opneemt en omzet in zuurstof en waarbij het productieproces ook nog bijdraagt aan het milieu?”

Klanten en leveranciers die passen
De duurzaamheidskeuzes werken door naar de afzet en gaan ook terug de keten in – want een plantenkwekerij bevindt zich misschien wel aan het begin van de productieketen, maar kent zelf natuurlijk ook leveranciers. Vandaar dat Alfred Boot van Herkuplast deze dinsdagochtend op het bedrijf is. De leverancier van eenmalige en herbruikbare plastic trays kent eenzelfde overtuiging: doen wat je kunt. Niet voor niets dat er al jarenlang zonnepanelen op het dak van de fabriek in Duitsland liggen.

Door de jaren heen zijn er verdere stappen gezet en wordt tot in detail gekeken welke trays (eenmalig of meermalig bruikbaar) voor welke klant geschikt zijn. Inmiddels worden de trays voor eenmalig gebruik, uit de Herkupak-lijn, zoveel mogelijk van klanten teruggehaald en gerecycleerd. Ook die Van der Avoird gebruikt: de 40- en 104-gaats trays, uitgevoerd met een hoekje om contact tussen de plant en de grond te voorkomen en een gepatenteerde uitsparing om warme lucht onder de tray weg te laten. Al vijftien jaar lang worden de trays opgehaald bij het bedrijf.

“Omdat de trays met de klanten meegaan, is het inzetten van meermaals bruikbare trays niet praktisch. Ook vanwege ziektedruk is het belangrijk emballage-materiaal niet terug te halen naar een plantenkwekerij,” legt Alfred uit. “De trays worden na gebruik door Handelsonderneming Van Krimpen opgehaald en in hun speciale recycleerinstallatie vermalen en verwerkt tot een folie of granulaat, waar Herkuplast weer nieuwe trays van kan maken.” Lees hier meer over dat proces.

Uitbreiding
Voor Van der Avoird staan er nog genoeg nieuwe uitdagingen op het spel. Binnen de huidige vestiging, waar de top 10 dit jaar weer wordt vernieuwd en onder ogen wordt genomen, en daarbuiten: dit jaar wordt er flink uitgebreid. Het bedrijf realiseert een verticale teeltinstallatie voor de opkweek van jonge aardbeienplanten. Vanuit 1.8 hectare kas moeten jaarlijks 50 miljoen aardbeienplanten komen – uiteraard op zo duurzaam mogelijke wijze. “LED-belichting, en dan ook nog de variant waarbij de de warmte van de lampen kunnen oogsten en terug in de teelt kunnen gebruiken. CO2-opvang en minimaal watergebruik,” vertelt Peter, die de rest van de installatie binnenkort graag aan eenieder toont. Bij deze hypermoderne locatie komt namelijk ook een inspiratiecentrum waar ze bezoekers van binnen en buiten de sector gaan ontvangen. “Zelf leren we veel van andere telers, maar zeker zoveel van innovaties buiten de sector. Voor logistieke problemen moet je niet zozeer naar je buren kijken, maar naar grote distributiecentra als Bol.com. Dat is ook waarom we zelf de deuren willen openen: verduurzaming is zo belangrijk. Daarin willen we anderen graag inspireren.”

Meer nieuwtjes

© 2022 Van der Avoird Trayplant