Gewasbescherming

08-08-2022

Spuitsticker

Sinds kort is deze sticker op onze spuitmachine te vinden. Wanneer je ons ziet rijden met deze machine verwacht je wellicht enkel alleen chemische bestrijdingsmiddelen. Het tegendeel is echter waar. Het is een uitdaging om iedereen te laten weten dat er juist in 80% van de gevallen biologische gewasbescherming in de spuit zit. Daarnaast gebruiken we de spuit ook voor organische bemesting i.p.v. kunstmest. Met deze sticker maken we dit nu kenbaar.
Doen we op ons bedrijf aan biologische gewasbescherming? Jazeker! Zijn we een biologisch bedrijf? Nee, we zetten, als het nodig is, wel chemische middelen in. De basis blijft biologisch, daarom gebruiken we veel meer biologische middelen en nog nauwelijks chemische maar als de planten ziek zijn willen we ze wel kunnen helpen om kwalitatief goede en gezonde planten bij de klanten af te kunnen leveren. Jurgen (teeltspecialist binnen ons bedrijf) vergelijkt met meestal met medicijnen. Niemand vindt het leuk om die in te nemen, maar als je ze nodig hebt ben je blij dat ze er zijn.

Meer nieuwtjes

© 2022 Van der Avoird Trayplant